Registering

Velkommen til Pinto Araber

- En underafdeling hos Dansk Pinto Forening

Registrering af Pinto Araber   

§1 Avlsmål

Avlsmålet er heste/ ponyer, der har så stor lighed med den rene fuldblodsaraber som muligt, men med pinto farve.

§2 Stambogsføring

Registrering og stambogsføring varetages af Seges.

Der kræves tre led i stamtavlen som forudsætning for, at en hest kan indføres i stambogen. Heste med mangler i afstamningen kan indføres i et bilag til stambogen, kaldet forregister. Videncentret står for udstedelse af hestepas. Inden udstedelse skal hestene chippes.

I hestepasset skal der stå, at det er en pinto araber, hvor mange % ox-araber blod der er i hesten, og hvilken klasse den derfor er placeret i.

For at en hest/ pony kan registreres som pinto araber i klasse 1, 2 og 3, skal den opfylde kravet om, at den skal være af mindst 50 % dokumenteret ox-araber blod, og være broget.

Med dokumenteret arabisk blod menes der, at blodet skal være fra fuldblodsarabere registreret i DSAH (eller anden EAHO accepteret forbund).

Hopper, hingste, vallakker samt føl kan optages.

Definitionen af, hvornår en hest er broget følger Dansk Pintoforenings regelsæt.

§3 Struktur

Pinto araber kåres under Dansk Pinto Forening. Dansk Pinto Forening modtager kontingentet for medlemmer, og står derved også for den øvrige økonomi.

Pinto araber er en underafdeling af Dansk Pinto Forening. Pinto araber afdelingen forpligter sig til at overholde hovedforeningens fastlagte principper og regler for kåring og EU godkendelse, samt forpligter sig til at ville samarbejde.

Der laves et Pinto araber udvalg, som står for at arrangere shows osv. Der afsættes plads i klubbladet til Pinto araber sektionen.

Pinto araber showet kan afholdes særskilt eller sammen med de øvrige aktiviteter i Dansk Pinto Forening.

Der vælges dommere der af bestyrelsen findes velegnet til bedømmelse.

Der afholdes mindst et show årligt.

 

Der skal gøres opmærksom på at Pinto-Araber afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der vil indtil en godkendelse gives lysegrønne pas på afkom der optages i denne stambog.

Ensfarvede heste, som opfylder kravet om mindst 50 % ox-araber blod, registreres i klasse X.

Klasse 3 : 50% - 74,99%

Klasse 2 : 75% - 87,49%

Klasse 1 : 87,5% - og op efter

Klasse X : Alle ensfarvede