Hoppekåring

§6 Materialeprøve

Hopper skal være avlsgodkendte for at stille til materialeprøve.

Materialeprøven følger Landsudvalget for Hestes regler for afprøvning af avlsdyr. LH har ansvar for beregning af resultatet.

Velkommen til Pinto Araber

- En underafdeling hos Dansk Pinto Forening

Hoppekåring af Pinto Arabere

Hoppekåringsregler

§1 Selektion

Selektion af hopper til Pinto araber sektionen foretages via en godkendt eksteriør bedømmelse på Pintoaraber showet. Avlsgodkendelsen er gældende fra godkendt eksteriørbedømmelse, til hoppen afgår.

§2 Afstamningskrav

Pinto araber hopperne skal som min. have 50 % dokumenteret arabisk blod. Med dokumenteret arabisk blod menes der, at blodet skal være fra fuldblodsarabere registreret i DSAH (eller anden EAHO accepteret forbund).

Der kræves tre led i stamtavlen, for at en hest kan indføres i stambogen.

OX araber hopper er automatisk avlsgodkendt.

Pinto hopper avlsgodkendt i Dansk Pinto Forening og andre EU godkendte Pinto forbund, er automatisk godkendt til avl.

Andre hopper med min. 50 % dokumenteret ox-araber blod kan avlsgodkendes, hvis de fremstilles i showklasse og opnår min. Bronze.

Hopper, født i Pinto araber sektionen og andre EU godkendte Pinto araber sektioner, skal fremstilles i showklasse og opnå min. Bronze for at blive avlsgodkendt i dansk Pinto-Araber.

§3 Holdopdeling

Alle 3 års samt ældre hopper, som opfylder Pinto araber foreningens afstamningskrav, kan fremstilles.

3 års hopper med føl ved siden kan ikke fremstilles.

Hopperne bedømmes på showet, hvorefter de opnår avlsgodkendelse eller afvises.

Ved avlsgodkendelse er denne gældende, til hoppen afgår. Avlsgodkendte hopper har adgang til materialeprøve.

Hver enkelt hold opdeles i klasser efter alder. I klasser med under 3 tilmeldte, vil holdene sammenlægges hvis muligt.

§5 Show/fremvisning

Showklasser inddeles efter alder.

Hopperne fremvises på samme måde som fuldblodsarabere fremvises til shows.

Hopperne fremvises i showgrime med løs man.

Hopperne bedømmes på 5 punkter : Type, Hoved og hals, Overlinie og krop, Fundament, Bevægelser.

Der benyttes pointsystem på 10-20.

Hopperne får point for hvert punkt, og samlet point sum bliver divideret med det antal dommere der er, så hoppen/hingsten opnår en point sum på mellem 50 og 100 point..

Hoppens fremvisning

1) hoppen opstilles for dommere.

2) hoppen vises i skridt

3) hoppen vises i trav

4) hoppen slippes løs

5) hoppen opstilles for dommere.

Hopperne placeres efter samlet point sum.

§8 Blodtypekontrol (DNA-bestemmelse)

Hopper født i Pinto araber foreningen skal DNA-bestemmes. Alle udgifter betales af hoppeejeren.

§10 Ensfarvet Pinto araber hopper

Ensfarvet Pinto araberhopper født i Pinto arabersektionen kan opnå avlsgodkendelse. Avlsgodkendelsen er gældende fra godkendt eksteriør, til hoppen afgår.

§11 Ensfarvede hopper

Ensfarvede hopper med min. 50 % OX blod kan for at fremme Pinto araber avlen stilles til bedømmelse.

Avls godkendelse Pinto-Araber

At en hest er godkendt til avl i Pinto araber sektionen er ikke ensbetydende med, at den er godkendt i Dansk Pinto Forenings andre sektioner. Det er op til ejer at undersøge, hvad regler der er gældende, hvis der ønskes at avle anden type Pinto end Pinto araber.

EU godkendte Pinto avlsforbund kan bruges til indkrydsning. Der kræves tre led i stamtavlen for optagelse i stambogen.

Såfremt hopper der fremstilles til kåring mangler afstamningsled, optages disse i bilaget til stambogen.

Bilag til hovedafsnittet (forregister)

For optagelse i bilagene F1, F2 og F3 kræves følgende:

Hoppen anses for anvendelig i Pinto araber sektionen, men opfylder ikke kravene til kåring i hovedafsnittet. Hoppen har en helhedskarakter på minimum 5

Bilag F3

Faderen opfylder kravet til avlsgodkendte hingste

Moderen er optaget i min. bilag F2

Bilag F2

Faderen opfylder kravet til avlsgodkendte hingste

Moderen er optaget i min. bilag F1

Bilag F1

I F1 optages hopper, der er bedømt og godkendt af Pinto-Araber sektionen.

Hoppen er broget og kan dokumentere 50% ox-araber blod.

§4 Show:

Hopper kan fremstilles til show i Pinto araber sektionen og kan herefter godkendes eller afvises. Hopper med føl ved siden skal som minimum være fyldt 4.år

Godkendte hopper registres i klasser jf.§2 - Stambogsføring.

Hoppen skal min. Opnå 65 point på show.

50 - 74,99% = Bronzemedalje

75,0 - 84,99 %= Sølvmedalje

85,0 - 100 %= Guldmedalje

Alle hopper i pågældende klasse kommer i ringen, hvor de går et par runder, inden de sendes ud, og hopperne kommer herefter i ringen til bedømmelse en af gangen.

Championater:

De to først placerede i hver klasse går videre til championaterne.

Der er følgende championater :

Føl champion (hvis føl klasse)

Ung hoppe champion (1-3 år)

Ung hingste champion (1-3 år)

Hoppe champion (4 år og ældre)

Hingste champion (4 år og ældre)

Dommerne vælger en champion, samt en reserve.

§7 Veterinære undersøgelser

Hopper skal ikke gennemgå veterinære undersøgelser for at opnå avlsgodkendelse.

§9 Specielle krav

For at en hoppe kan stille til kåring i Pinto-Araber sektionen, skal følgende farvebetingelser være opfyldt.

Den skal have store tydelige aftegn/markeringer på sin krop, her er hoved og ben undtaget. Disse hvide og farvede kropshår er samlede i store, velafgrænsede felter.

En hest hvor begge forældre er ensfarvede, skal have min. 2 hvide ikke sammenhængende usymmetriske pletter på min. 100 mm . i diameter pr stk. på kropspartierne. Sokker og blis medregnes ikke.

En hest som ikke er tydeligt broget med hel/delvis godkendt pintoafstamning skal have en plet på min. 45 mm i diameter på kropsstykkerne, her medregnes ikke eventuelle sokker og blis.

Knabstrupper og Appaloosa aftegn afvises. Ved Knabstrupper / Appaloosa aftegn kan ses pletmønstre, lodrette striber i hoven fra pletter i kronranden, kødfarvet meleret mule, næsebor, omkring øjne og kønsåbninger.