Hingstekåring

Regler for registrering, fremstilling og kåring i Pinto-Araber afdelingen under Dansk Pinto Forening.

Der skal gøres opmærksom på at Pinto-Araber afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der vil indtil en godkendelse gives lysegrønne pas på afkom der optages i denne stambog.

§4 Show

Hingste kan fremstilles til show i Pinto araber sektionen, og kan herefter godkendes eller afvises .

Godkendte hingste registres i klasser jf. §2 - Stambogsføring.

Hingsten skal min. opnå 75 point på show.

Alle hingste i pågældende klasse kommer i ringen, hvor de går et par runder, inden de sendes ud, og hestene kommer herefter i ringen til bedømmelse en af gangen.

Hestens fremvisning

1) hesten opstilles for dommere.

2) hesten vises i skridt

3) hesten vises i trav

4) hesten slippes løs

5) hesten opstilles for dommere.

Hestene placeres efter samlet point sum.

Velkommen til Pinto Araber

- En underafdeling hos Dansk Pinto Forening

Hingstekåring af Pinto Arabere  

Hingstekåringsregler

§1 Selektion

Selektion af hingste til Pinto araber sektionen består af en eksteriør bedømmelse på Pinto araber showet, samt materialeprøve.

Ved at deltage i selektionsforløbet kan hingste opnå bedækningstilladelse i Pinto araber sektionen.

Bedækningstilladelsen tildeles i afgrænsede tidsrum med angivelse af startdato og slutdato, hvis der hvert år af hingste ejer indbetales et af generalforsamlingen fastsat beløb (hingstelicens) til Dansk Pinto Forening.

En given tilladelse kan til enhver tid inddrages, hvis der skønnes, at afkommet er tilført uheldige egenskaber, ikke er af tilstrækkelig god kvalitet eller skønnes uforenelig med avlsmålet.

§2 Afstamningskrav

Kun Pinto farvede hingste kan avlsgodkendes.

Der kræves tre led i stamtavlen, for at en hest kan indføres i hovedstambogen.

OX araber hingste, som på show har opnået mindst 75 point (sølv) ELLER mindst 35 points efter DSAH´s ny regler om point for det nationale show, er automatisk godkendt til avl. Dette gælder også ved udenlandske OX hingste.

§3 Holdopdeling

2 års hingste

Kan fremvises på show, og opnå en midlertidig avlsgodkendelse, såfremt de opnår mindst 75 point (sølv).

Hvis avlsgodkendelsen skal forlænges, skal hingsten fremstilles til show igen som 3 års.

3års hingste.

Kan fremvises på show, og opnå en avlsgodkendelse til og med det år, hingsten fylder 5 år, såfremt den opnår mindst 75 point (sølv).

Udover fremvisning i showklasse, skal hingsten løsspringes

5 års og ældre hingste.

Fremstilles til materialprøve og kan herved opnå en varig avlsgodkendelse.

Hesten skal som 3 års eller senere have været fremvist i showklasse og her opnået mindst 75 point (sølv).

§5 Show/fremvisning

Hingstene måles ved stangmål over manke, gjordmål og pibemål.

Hingstene fremvises i løsspringning efter foreningens anvisning.

Showklasser inddeles efter alder.

Hingstene fremvises på samme måde, som fuldblodsarabere fremvises til shows.

Hingstene fremvises i showgrime med løs man.

Hingste på 3 år og ældre skal bærer bid.

Hingstene bedømmes på 5 punkter : Type, Hoved og hals, Overlinie og krop, Fundament, Bevægelser.

Der benyttes pointsystem på 10-20.

Hingstene får point for hvert punkt, og samlet point sum bliver divideret med det antal dommere der er, så hoppen/hingsten opnår en point sum på mellem 50 og 100 point.

50 - 74,99 = Bronzemedalje

75,0 - 84,99 = Sølvmedalje

85,0 - 100 = Guldmedalje

Avls godkendelse Pinto-Araber

At en hest er godkendt til avl i Pinto araber sektionen er ikke ensbetydende med, at den er godkendt i Dansk Pinto Forenings andre sektioner. Det er op til ejer at undersøge, hvad regler der er gældende, hvis der ønskes at avle anden type Pinto end Pinto araber.

Pinto hingste avlsgodkendt i Dansk Pinto Forening og andre EU godkendte Pinto forbund, samt Pinto araber/OX araber hingste godkendt i EU, er automatisk godkendt til avl.

For hingste født i Pinto araber sektionen gælder følgende:

Pinto araber hingste skal som min. have 50 % dokumenteret arabisk blod. Med dokumenteret arabisk blod menes der, at blodet skal være fra fuldblodsarabere registreret i DSAH (eller anden EAHO accepteret forbund).

EU godkendte Pinto avlsforbund kan bruges til indkrydsning. Der kræves tre led i stamtavlen for optagelse i stambogen.

Championater:

De to først placerede i hver klasse går videre til championaterne. Så fremt der er tilmeldt mindre end 4 heste i en klasse, bortfalder championats titlerne.

Der er følgende championater :

Føl champion (hvis føl klasse)

Ung hoppe champion (1-3 år)

Ung hingste champion (1-3 år)

Hoppe champion (4 år og ældre)

Hingste champion (4 år og ældre)

Dommerne vælger en champion samt en reserve

§6 Materialeprøve

Hingste skal have opnå et bedækningstilladelse for at stille til materialeprøve.

Materialeprøven følger Landsudvalget for Hestes regler for afprøvning af avlsdyr. LH har ansvar for beregning af resultatet.

Hingste skal have bestået materialeprøve som 5 års, ældre hingste samme år som bedækningstilladelse er givet, for at endelig bedækningstilladelse kan gives .

§7 Veterinære undersøgelser

Hingste skal for at opnå avlsgodkendelse gennemgå veterinære undersøgelse af hjerte- og lungefunktion, kønsorganer og haltheder.

§8 Blodtypekontrol

Alle avlsgodkendte hingste skal være dna-bestemte, og på denne måde have deres afstamning verificeret (kontrolleret). Udgifterne til dna-bestemmelse betales af hingste-ejeren.

§9 Specielle krav

For at en hingst kan stille til kåring i Pinto-Araber sektionen, skal følgende farvebetingelser være opfyldt.

Den skal have store tydelige aftegn/markeringer på sin krop, her er hoved og ben undtaget. Disse hvide og farvede kropshår er samlede i store, velafgrænsede felter.

En hest hvor begge forældre er ensfarvede, skal have min. 2 hvide ikke sammenhængende usymmetriske pletter på min. 100 mm . i diameter pr stk. på kropspartierne. Sokker og blis medregnes ikke.

En hest som ikke er tydeligt broget med hel/delvis godkendt pintoafstamning skal have en plet på min. 45 mm i diameter på kropsstykkerne, her medregnes ikke eventuelle sokker og blis.

Knabstrupper og Appaloosa aftegn afvises. Ved Knabstrupper / Appaloosa aftegn kan ses pletmønstre, lodrette striber i hoven fra pletter i kronranden, kødfarvet meleret mule, næsebor, omkring øjne og kønsåbninger.

§10 Dispensation

I særlige tilfælde kan gives dispensation for hingste, som ikke er i stand til at opfylde ovenstående. Der kan dog højest gives 1 dispensation i hele selektionsforløbet. Der kan ikke gives dispensation vedr. antal led i afstamningen.